پایان حکمرانی گوگل بر اینترنت نزدیک است؟

این‌روزها گوگل آماج پرونده‌های ضدانحصار بزرگی است که قصد دارند پایان حکمرانی این غول دنیای فناوری بر اینترنت را رقم بزنند.

دیدگاهتان را بنویسید

شروع چت
1
مشاوره آنلاین
uNet.ir
سوال دارید؟