زمین در مسیر ششمین انقراض جمعی است

سرعت فعلی انقراض حیات لزوماً به معنی آغاز رویداد انقراض جمعی نیست هرچند بسیاری از پژوهشگرها آغاز ششمین انقراض جمعی را محتمل می‌دانند هنوز شواهد کافی برای آغاز این رویداد وجود ندارد. بااین‌حال زمین در مسیر این انقراض حرکت می‌کند. سرعت فعلی انقراض حیات روی زمین لزوماً به معنی آغاز رویداد انقراض جمعی نیست؛ بلکه […]

شروع چت
1
مشاوره آنلاین
uNet.ir
سوال دارید؟