زمین در مسیر ششمین انقراض جمعی است

سرعت فعلی انقراض حیات لزوماً به معنی آغاز رویداد انقراض جمعی نیست هرچند بسیاری از پژوهشگرها آغاز ششمین انقراض جمعی را محتمل می‌دانند هنوز شواهد کافی برای آغاز این رویداد وجود ندارد. بااین‌حال زمین در مسیر این انقراض حرکت می‌کند. سرعت فعلی انقراض حیات روی زمین لزوماً به معنی آغاز رویداد انقراض جمعی نیست؛ بلکه […]

چه می‌شد اگر زمین بیش از یک ماه داشت؟

ماه مسئول جزرومدهای بلندی است که سوپ بنیادین زمین اولیه را تکان داد.  ماه تأثیرات مختلفی بر زمین دارد، اما اگر بیش از یک ماه وجود داشت، چه اتفاقی برای زمین و حیات روی آن می‌افتاد؟ آنقدر به حضور آن کره تنها و درخشان خاکستری مایل به سفیدی که در آسمان شب آویزان است، عادت […]

شروع چت
1
مشاوره آنلاین
uNet.ir
سوال دارید؟