نیکولا تسلا «پرتو مرگ» را اختراع کرده بود؟

راز اسلحه مخوف نیکولا تسلای بزرگ چه بود؟ رؤیای «پرتو مرگ» چند دهه خواب از چشم دانشمندان ربوده بود. پرتوی از انرژی را تصور کنید که می‌تواند هواپیماها و جنگنده‌های دشمن را از کیلومترها دورتر با تنها نیروی برق از کار بیندازد. این فناوری شبیه به دیواری از انرژی نامرئی یا شاید حصار الکتریکی عمل‌ […]

شروع چت
1
مشاوره آنلاین
uNet.ir
سوال دارید؟