دارپا اینترنت ماهواره‌ای را همه‌گیر می کند؟

با هزاران ماهواره مدارپایین، اینترنت ماهواره‌ای همه گیر خواهد شد آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفته‌ی دفاعی آمریکا موسوم به دارپا (DARPA)، متخصصانی را گردهم آورده است تا ابزارهایی بسازند که به‌ استانداردسازی ارتباطات میان ده‌هاهزار ماهواره کمک می‌‌کنند. اگر در سال‌های اخیر به آسمان شب به‌دقت نگاه کرده باشید، شاید متوجه چند نور چشمک‌زن دیگر شده […]

شروع چت
1
مشاوره آنلاین
uNet.ir
سوال دارید؟