سوجورنر،مایکروفر کوچکی که موفق شد

کاوشگران سرخ؛ مریخ‌نوردها چگونه در ۲۵ سال گذشته تکامل یافتند؟ بخش عمده‌ی آنچه دانشمندان امروز درباره‌ی سیاره سرخ می‌دانند، به لطف مریخ‌نوردهایی به‌دست آمده است که درطول ۲۵ سال گذشته به تدریج تکامل یافتند. فقط چند کار در دنیا از پرتاب یک ربات به فضا و فرودآوردن سالم آن سخت‌تر است. صبح روز ۴ ژوئیه […]

شروع چت
1
مشاوره آنلاین
uNet.ir
سوال دارید؟