چه می‌شد اگر زمین بیش از یک ماه داشت؟

ماه مسئول جزرومدهای بلندی است که سوپ بنیادین زمین اولیه را تکان داد.  ماه تأثیرات مختلفی بر زمین دارد، اما اگر بیش از یک ماه وجود داشت، چه اتفاقی برای زمین و حیات روی آن می‌افتاد؟ آنقدر به حضور آن کره تنها و درخشان خاکستری مایل به سفیدی که در آسمان شب آویزان است، عادت […]

شروع چت
1
مشاوره آنلاین
uNet.ir
سوال دارید؟